De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wijst zorgverzekeraars op de problematiek rondom de hulpmiddelenvoorziening, en verwacht van hen dat zij knelpunten gaan oplossen. Dat schrijft de toezichthouder in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland. De NZa ontving afgelopen jaar signalen dat verzekerden in acute situaties hun hulpmiddel niet op tijd krijgen geleverd, of niet functioneert. ‘Wij verwachten dat zorgverzekeraars openstaan voor input van patiëntenverenigingen, verzekerden of zorgaanbieders’, aldus de NZa.

In haar brief richting de zorgverzekeraars geeft de NZa voorbeelden van acute situaties waarin hulpmiddelen niet tijdig geleverd werden. Bijvoorbeeld katheters of naalden die dagen na aanvraag werden geleverd, of verzekerden die het ziekenhuis niet konden verlaten, omdat de benodigde hulpmiddelen nog niet beschikbaar waren. Volgens de toezichthouder kunnen wijzigingen in het hulpmiddelenbeleid van zorgverzekeraars de patiënten in verwarring brengen. ‘Bijvoorbeeld wanneer de voor hen vertrouwde apotheek niet langer een hulpmiddel mag leveren’, schrijft de NZa richting verzekeraars. ‘Het is ons inziens passend om wijzigingen in het beleid vooraf duidelijk kenbaar te maken aan verzekerden en zorgverleners.’

Voorts meldt de NZa dat elke verzekerde die een hulpmiddel nodig heeft ‘op tijd en zonder gedoe een passend hulpmiddel zou moeten krijgen’. Er moet ruimte zijn voor maatwerk waar dat nodig is, aldus de NZa. Volgens de toezichthouder leidt het tot ongemak en tijdverlies wanneer formaat, leveringsomvang en leveringswijze van bij elkaar horende hulp- en geneesmiddelen niet op elkaar aansluiten. “Het is met name in het belang van chronische gebruikers en hun naasten, dat hier meer lijn in komt”, vindt de NZa.

De toezichthouder gaat komende periode in gesprek hierover met zorgverzekeraars en koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Eerder heeft de KNMP de problematiek van het hulpmiddelenbeleid al aangekaart in bestuurlijke overleggen met zorgorganisaties, patiëntengroepen en zorgverzekeraars. Er worden casussen voorgelegd van apothekers en patiënten die problemen ondervinden met het hulpmiddelenbeleid van zorgverzekeraars.

Lees hier het bericht van de NZa


Bron: KNMP

Lees verder
Relevante nieuwsberichten