sportschool_oss_fitnesszaal_faciliteitBorstkankerpatiënten die gedurende de chemotherapie naar de sportschool gaan hebben minder last van vermoeidheid en kunnen daardoor waarschijnlijk ook vaker het hele behandelschema volgen. Dat concludeert een gerandomiseerde studie onder 230 Nederlandse patiënten (J Clin Oncol. 2015; online 27 april).   Van de 536 mensen die Hanna van Waart en collegae screenden deed 44% mee aan de studie. Slechts enkele niet-deelnemers waren fysiek niet in staat om mee te doen, de rest had geen behoefte aan het onderzoek. De 230 mensen die wel meededen volgden of een trainingsschema met 2 sessies in de sportschool in combinatie met thuisoefeningen, of alleen een zelf te verrichten oefenschema van 30 minuten per dag, of kregen helemaal geen sportprogramma aangeboden. De oefeningen die thuis gedaan moesten worden sloegen de patiënten in beide groepen overigens op ongeveer de helft van de dagen over.
Na afloop van de chemotherapie konden mensen die voor het programma in de sportschool hadden geloot zich met ruim 13 minuten ongeveer even lang aaneengesloten inspannen als voor de eerste behandeling. In de groep die zelf had moeten oefenen was dit gedaald tot 9 minuten, de controlegroep moest na 5 minuten al de handdoek in de ring gooien. Zes maanden later was de gemiddelde conditie bij alle groepen weer min of meer op het niveau van voor de eerste kuur.
Volgens de onderzoekers tonen hun bevindingen aan dat het volgen van een trainingsschema ervoor zorgt dat de fysieke conditie tijdens chemokuren minder achteruit gaat. Dit leidt volgens hen niet alleen tot minder klachten van bijvoorbeeld misselijkheid en vermoeidheid, maar maakt het voor patiënten ook vaker mogelijk om de hele kuur met volle doses te volgen en daarna weer sneller terug te keren in hun normale bestaan, bijvoorbeeld op hun werk. Of het de kans op genezing ook beïnvloedt durven ze niet te zeggen.   Bron: www.ntvg.nl, door Lucas Maillette de Buy Wenniger
Lees verder
Relevante nieuwsberichten