Thyrax_bijsluiter-223x300Op 20 april 2017 zijn de uitkomsten gepubliceerd van het onderzoek naar de gevolgen van het overstappen van het medicijn Thyrax Duotab op andere schildkliermedicatie.   De belangrijkste conclusie is dat met name patiënten met een dosering Thyrax van meer dan 100 microgram (0,100 mg) per dag vaker een dosisaanpassing nodig hebben dan patiënten met een lagere dosering Thyrax. Op basis hiervan kunnen patiënt en arts in samenspraak bij de overstap ook kiezen voor een lagere dosering van het alternatieve preparaat.   Het advies uit het rapport is grotendeels in lijn met het advies dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaf aan patiënten na de leveringsproblemen van Thyrax begin 2016. Zo blijft het advies hetzelfde om 6 weken na de overstap de schildklierfunctie te laten controleren.   Internist-endocrinoloog Anton Franken, collegelid van het CBG en de klankbordgroep: “Dit onderzoek is een goede aanvulling op de kennis over ervaringen met levothyroxine in de praktijk. De resultaten bedrukken ook het belang dat artsen per patiënt maatwerk moeten leveren als het gaat om de juiste dosering.”  
Klankbordgroep Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksinstituut NIVEL en het PHARMO instituut, is een initiatief van Patiënten en Schildklier Organisatie Nederland (SON) en de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE). Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) via ZonMw.
  Het CBG zat in de klankbordgroep van de Thyrax-onderzoeken, samen met vertegenwoordigers van het NIVEL en het PHARMO instituut, SON en de Nederlandse Hypofyse Stichting, het Bijwerkingencentrum Lareb, apothekersorganisatie KNMP en de NVE.   Bron: www.cbg-meb.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten