Molnupiravir (Lagevrio) blijkt minder effectief bij de behandeling van COVID-19 dan verwacht. Dat blijkt uit de nieuwste onderzoekresultaten van fabrikant MSD.

In totaal namen meer dan 1400 mensen deel aan het onderzoek. Het waren allen ongevaccineerde volwassen COVID-19-patiënten die niet waren opgenomen in het ziekenhuis en tenminste één onderliggende aandoening hadden, waardoor ze een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van ernstige COVID-19. Van de 709 mensen die molnupiravir kregen, belandde uiteindelijk 6,8% in het ziekenhuis en één van hen overleed. Van de placebogroep, bestaande uit 699 mensen, belandde 9,7% in het ziekenhuis van wie negen stierven. Molnupiravir zorgt dus voor een relatieve risicoreductie van 30%. Eerdere berichtgeving gaf aan dat dit percentage 48% zou zijn.
Voor de behandeling kregen de patiënten tweemaal daags 800 mg molnupiravir gedurende vijf dagen. Ze moesten zo snel mogelijk na het stellen van de diagnose en binnen vijf dagen na het ontstaan van de eerste klachten, starten met hun medicatie.  De meest voorkomende bijwerkingen die tijdens en binnen veertien dagen na de laatste inname werden gemeld zijn diarree, misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn.

Zwangere vrouwen

Het gebruik van molnupiravir wordt ontraden bij zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger kunnen worden. Voor de laatste groep is het advies om tijdens de behandeling tot vier dagen na de laatste inname voor effectieve anticonceptie te zorgen. Omdat niet bekend is of het middel overgaat in de moedermelk, mogen vrouwen tijdens tot vier dagen na de laatste inname geen borstvoeding geven.

Registratie

Het antivirale middel zorgt voor mutaties in het RNA van SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Dit remt de replicatie van SARS-CoV-2.
De CHMP heeft een positief advies gegeven over molnupiravir (Lagevrio van Merck Sharp & Dohme, MSD) voor de behandeling van COVID-19. EU-lidstaten kunnen dit advies meenemen in hun beslissing over het gebruik van dit middel op nationaal niveau. De definitieve registratie van het middel volgt na een uitgebreidere rolling review van het Europees Geneesmiddel Agentschap EMA.


Bron: PW

Lees verder
Relevante nieuwsberichten