Ursodeoxycholzuur (Ursochol) bij zwangerschapscholestase lijkt maternale en foetale uitkomsten, zoals jeuk en vroeggeboorte, niet te verbeteren. Dit vonden Lucy Chapell e.a. in een gerandomiseerde trial, vandaag gepubliceerd in the Lancet.

De onderzoekers includeerden 605 vrouwen met zwangerschapscholestase tussen 20 en 41 weken zwangerschapsduur. De helft van hen kreeg ursodeoxycholzuur (tweemaal 500 mg per dag), de andere helft een placebo. De dosis van de behandeling kon omhoog (tot vier tabletten) of omlaag (tot één tablet) bijgesteld worden bij onvoldoende effect of bijwerkingen. De vrouwen gebruikten de middelen tot aan de bevalling.

De hoeveelheid perinatale sterfte, vroeggeboortes, opnames op de NICU en maternale jeuk bleek niet significant te verschillen tussen moeders die ursodeoxycholzuur of placebo gebruikten. Opvallend was bovendien dat in beide groepen de leverfuncties en galzuren evenveel afnamen, terwijl eerdere meta-analyses een significant grotere afname zagen bij gebruik van ursodeoxycholzuur. Nu was dit effect alleen bij ALAT te zien, maar de klinische betekenis hiervan is onbekend.

Deze studie is de eerste grote trial naar ursodeoxycholzuur bij zwangerschapscholestase. Op basis van eerdere studies met weinig data luidt het huidige advies in de NVOG-richtlijn dat ursodeoxycholzuur mogelijk effect kan hebben op de jeuk, maar dat er geen bewijs is voor verbetering van foetale en neonatale uitkomsten.

Deze trial heeft nu wel dit bewijs geleverd en daarnaast ook de ineffectiviteit van ursodeoxycholzuur bij jeuk aangetoond. Om de hoeveelheid doodgeboortes, die hoger bleek bij vrouwen met een piekconcentratie van galzuren boven de 100 umol/l, te verminderen, lijkt nu alleen adequate planning van de bevalling een effectieve maatregel. Of rifampicine wel een mogelijke behandeling is voor zwangerschapscholestase gaan Australische onderzoekers in een trial testen.

The Lancet: Ursodeoxycholic acid versus placebo in women with intrahepatic cholestasis of pregnancy (PITCHES): a randomised controlled trial

Bron: www.medischcontact.nl, door Judith Polak

Lees verder
Relevante nieuwsberichten