rotavirusVaccinatie van zuigelingen tegen rotavirus zorgt voor een snelle en blijvende daling van het aantal ziekenhuisopnamen in verband met dit virus.   Na 2 jaar daalt het aantal infecties echter niet verder. Dit duidt erop dat het vaccin zeer goed de verspreiding van het virus tussen kinderen verhindert, maar niet voorkomt dat ze besmet raken vanuit een andere, nog onbekende bron.  
Deze conclusies trekken Baudouin Standaert en collega’s van onder meer GlaxoSmithKline en het UMCG uit de gegevens die zij verzamelden in 11 Belgische ziekenhuizen 2 jaar vóór en 5 jaar na de introductie van het rotavirusvaccin in 2006 (Infect Dis Ther. 2015; online 31 december). België was in 2006 een van de eerste 4 West-Europese landen die het rotavirusvaccin opnam in het vaccinatieprogramma. Inmiddels wordt het in 8 landen gebruikt.
  Standaert en collega’s keken van 2005 tot 2013 naar het aantal laboratoriumaanvragen voor rotavirus diagnostiek op kinderafdelingen van 11 Belgische ziekenhuizen. Dat aantal daalde scherp: van ruim 6000 in 2005 naar bijna 4000 in 2012. Het aantal positieve testen daalde nog scherper: van bijna 1400 naar ruim 300. Het grootste deel van de daling werd in de eerste 2 jaar na de introductie van het vaccin bereikt, daarna bleef het aantal positieve resultaten redelijk stabiel. Dit patroon bleek in een modelsimulatie het beste te verklaren door het bestaan van een besmettingsbron die niet door de vaccinatie wordt beïnvloed. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat het rotavirus met alleen vaccinatie van zuigelingen kan worden uitgeroeid.   Overigens is het belangrijk om op te merken dat Standaert en collega’s niet het aantal ziekenhuisopnamen met dehydratie of gastro-enteritis hebben geteld, maar het aantal malen dat rotavirusdiagnostiek is aangevraagd. Zij veronderstellen dat Belgische kinderartsen hun diagnostische werkwijze bij deze klachten niet hebben veranderd na de introductie van het vaccin. Het is de vraag of deze veronderstelling terecht is.   Bron: www.ntvg.nl, door Esther van Osselen
Lees verder
Relevante nieuwsberichten