Apothekers in Utrecht hebben valse recepten ontvangen met daarop vermeld het BIG-nummer van een huisarts of specialist. De KNMP waarschuwt dat er mogelijk meer van deze recepten in omloop zijn. De vervalsingen blijken nauwelijks te onderscheiden van echte recepten. Het gevaar bestaat volgens de KNMP dat patiënten ten onrechte verslavende geneesmiddelen meekrijgen, zoals opiaten of slaap- en kalmeringsmiddelen.   De koepelorganisatie roept apothekers op extra alert te zijn bij recepten voor opiaten, benzodiazepinen en ADHD-middelen. Het is mogelijk dat een patiënt een recept aanbiedt van een onbekende arts of een recept voor opvallend grote hoeveelheden.   Ook is waakzaamheid geboden bij onbekende patiënten die geneesmiddelen uit de genoemde categorieën komen afhalen voor zichzelf of voor een ander.   Verder kan het gebeuren dat het voorgeschreven geneesmiddel niet strookt met het specialisme van de betreffende arts.  
In geval van twijfel adviseert de KNMP een kleinere dosering af te geven en daarna alsnog een extra verificatie uit te voeren. Wanneer apothekers een vals recept ontvangen, raadt de KNMP aan dit te melden bij zowel de politie als de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
  Bron: www.pw.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten