Vanaf 1 januari 2015 hebben hulpverleners niet meer automatisch inzage in de gegevens van patiënten. Patiënten moeten actief toestemming geven zodat gegevens die bij de huisarts en apotheek bekend zijn, gedeeld kunnen worden. Dit is belangrijk, omdat zij anders onnodige risico’s lopen tijdens een behandeling of onderzoek. Ziekenhuis Amstelland roept iedereen daarom op toestemming te geven en organiseert onder het thema “Loop geen risico, geef toestemming”, een themaweek.   Natuurlijk worden patiënten nog steeds behandeld als ze géén toestemming hebben gegeven voor inzage in hun medische gegevens. Maar het kan een behandeling flink vertragen en, belangrijker nog, het kan onnodige risico’s en gevaren met zich meebrengen.  
Stel: je komt op de Spoedeisende Hulp binnen en omdat jij geen toestemming hebt gegeven, kan de arts niet zien welke medicijnen je al slikt of welke behandeling je al hebt gehad. Dan kan de arts dus medicijnen voorschrijven die elkaar versterken of afzwakken en dat kan gevaarlijke situaties geven. Of er wordt niet gewaarschuwd bij een overgevoeligheid of allergie voor een geneesmiddel: levensgevaarlijk! Het is voor zorgverleners én voor de patiënten van levensbelang om een duidelijk beeld te hebben van de actuele medische situatie en het geneesmiddelengebruik van een patiënt.
  Themaweek Daarom wordt aan alle bezoekers van het Amstelland Ziekenhuis in de week van 8 tot 12 december toestemming gevraagd om de gegevens bij de eigen apotheek beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt een folder van VZVZ én een toestemmingsformulier overhandigd. Voor meer informatie kan men terecht bij de vrijwilligers in de hal of de polimedewerksters.   Huisartsenpost en opname in het ziekenhuis Ziekenhuis Amstelland heeft het geven toestemming opgenomen in het opnameproces, om te voorkomen dat er geen inzage is in de medische gegevens. Ook bij de Huisartsenpost ligt een toestemmingsformulier klaar.   Bron: www.nvz-ziekenhuizen.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten