EPDPatiënten kunnen in de toekomst mogelijk kiezen voor een veiliger elektronisch patiëntendossier. Twintig Amsterdamse huisartsen hebben samen met ict’ers een systeem bedacht waarbij patiëntendossiers niet via een centraal punt worden uitgewisseld, zoals bij het traditionele EPD het geval is. Dit nieuwe patiëntendossier is volgens de artsen en de initiatiefnemers privacyvriendelijker en veiliger dan het Landelijk Schakelpunt (LSP), de opvolger van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), dat landelijk wordt ingevoerd.  
In het nieuwe initiatief kunnen patiëntendossiers direct bij de huisarts worden opgevraagd. Dat gebeurt via de internetverbinding van de huisarts.
  Daarmee kunnen huisartsen samen met de patiënt bepalen welke zorgverleners toegang hebben tot een dossier. Bij het traditionele Elektronisch Patiëntendossier hebben alle zorgverleners toegang tot een dossier. Ook kunnen huisartsen er bij het nieuwe systeem voor kiezen om informatie die voor een bepaalde zorgverlener irrelevant is, weg te laten.   Het nieuwe systeem gaat uit van de huisarts. ‘De huisarts heeft een medisch beroepsgeheim, maar hoe kan hij daar nu aan voldoen als hij niet kan laten weten welke zorgverlener de gegevens van zijn patiënten mag opvragen?’, zegt Guido van ’t Noordende, die aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek doet naar privacy en grote computersystemen, en het bedrijf heeft opgericht dat het nieuwe systeem maakt.   Patiëntenfederatie NPCF zegt overigens liever te zien dat patiënten bepalen wie toegang heeft tot een dossier, in plaats van huisartsen. Volgens Thiel van de Huisartsenkring zijn veel patiënten zich echter niet bewust van de gevoeligheid van gegevens, en is het daarom beter om het aan de huisartsen te laten.   Bron: volkskrant.nl/ nos.nl /skipr.nl, via www.ggznieuws.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten