mugFranse wetenschappers zeggen een verband te hebben gevonden tussen het zikavirus en het ontstaan van het Guillain-Barré Syndroom (GBS), is een spierziekte die leidt tot het niet of onvoldoende functioneren van de spieren. Patiënten in landen die worden getroffen door het zikavirus hebben een verhoogde kans op het krijgen van GBS, stellen onderzoekers van het Institut Pasteur in Parijs. De resultaten van hun onderzoek worden dinsdag gepubliceerd in het vakblad The Lancet.  
GBS is een zeldzame aandoening waarbij het menselijk afweersysteem een deel van zenuwen aantast, meestal enkele dagen nadat een patiënt ziek is geworden door een virus, bacterie of parasiet.
  Bij een uitbraak van het zikavirus in Frans Polynesië in 2013 en 2014 bleek dat per 10.000 mensen die het virus bij zich droegen, er 2,4 de kans liepen GBS te krijgen. Bij 42 GBS-patiënten daar werd aangetoond dat ze eerder geïnfecteerd waren met het zikavirus. In 93 procent van de GBS-gevallen ontwikkelde de ziekte zich binnen drie maanden na de zikabesmetting.   Onderzoeksleider Arnaud Fontanet verwacht in landen met een zika-epidemie een aanzienlijke toename van mensen met neurologische aandoeningen als GBS.   In de nieuwsbrief van de World Federation of Neurology verscheen een bericht over de neurologische aspecten van een infectie met het het Zika-virus: Neurological Manifestations of Zika Virus Infection: What Neurologists Need to Know.   Professor Raad Shakir (voorzitter van de World Federation of Neurology) heeft over dit onderwerp op 23 februari een video online gezet, waarin hij ingaat op de neurologische effecten van een zika-virusinfectie.   Bron: World Neurology, 17 februari 2016, via www.neurologie.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten