In publieke vaccinatieprogramma's worden 'kansen gemist door geen vaccins aan te bieden via apotheken.' Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een verkenning naar het Nederlandse vaccinatiestelsel. Het adviesorgaan kreeg van staatssecretaris Blokhuis (VWS), vóór de corona-uitbraak, de opdracht voor dit onderzoek. Volgens de opstellers van deze verkenning kennen vaccinatieprogramma’s weinig flexibiliteit in aanbod en uitvoering van vaccinaties. Een volgend kabinet komt met een beleidsreactie, en neemt daarin de inzet van apothekers mee.

Volgens het RVS-rapport is de huisarts een essentiële schakel voor het stellen van de indicatie voor een vaccinatie, maar kan het toedienen van vaccins ook door andere zorgverleners worden uitgevoerd. Zo is de griep- en pneumokokkenvaccinatie bij enkel de huisarts belegd. Dat zorgt ervoor dat vaccinaties weinig flexibiliteit kennen. ‘Er kan niet worden afgeweken van het bestaande stramien’, aldus de Raad.

De KNMP ziet graag dat apothekers een grotere rol krijgen in het vaccinatiestelsel. 'Tijdens de coronapandemie zijn apothekers als medicatiespecialisten en zorgverleners al betrokken bij het voor toediening gereedmaken, ompakken en het vervoer van COVID-19-vaccins', aldus KNMP-voorzitter Aris Prins. 'Dat doen zij in samenwerking met onder meer huisartsen en zorginstellingen. In de toekomst kan die preventierol worden uitgebreid.'

Een volgend kabinet brengt een beleidsreactie op deze verkenning uit. Staatssecretaris Blokhuis (VWS) gaf eerder tijdens een Kamerdebat aan dat de bredere inzet van apothekers bij het vaccineren daarin wordt meegenomen.  Daarmee komt hij terug op een motie die opriep om in kaart te brengen hoe de apotheker beter kan worden betrokken bij het vaccineren. Die werd begin 2020 unaniem door de Tweede Kamer aangenomen.


Bron: KNMP

Lees verder
Relevante nieuwsberichten