handschoenenOm de verspreiding van multiresistente bacteriën tegen te gaan, is het op veel IC’s verplicht om altijd handschoenen en een jas te dragen. Er zijn echter aanwijzingen dat dit leidt tot extra andere complicaties, met name omdat artsen en verplegers minder zouden visiteren door het gedoe dat het met zich mee brengt. Dit blijkt niet het geval, zo schrijven Amerikaanse wetenschappers van University of Maryland (Baltimore) in Clinical Infectious Diseases (2015; online 21 april).  
In het onderzoek verdeelden de Amerikaanse onderzoekers artsen en verpleegkundigen van 20 IC’s over 2 groepen. De controlegroep droeg alleen handschoenen en een jas als bekend was dat een patiënt besmet was met resistente bacteriën. De andere groep droeg ze altijd. Vervolgens werd van 1800 willekeurig gekozen patiënten gekeken hoeveel complicaties ze hadden, onderverdeeld in infectieuze en niet-infectieuze.
  Bij 447 patiënten waren een of meerdere complicaties opgetreden (24,8%). Er bleek geen verschil te zijn tussen de test- en de controlegroep, zowel niet wat betreft infectieuze als niet-infectieuze complicaties. Ook ingezoomd op erge en minder erge complicaties bleek er geen significant verschil te zijn.   De studie haalt eerder bewijs over complicaties door continu handschoen- en jasgebruik onderuit. Die resultaten waren vergaard met retrospectief onderzoek, dit was de eerste RCT die dit onderzocht. Omdat uit eerder onderzoek is gebleken dat het verplichten van handschoenen en jassen bijdraagt aan het verminderen van de verspreiding van bijvoorbeeld MRSA, staat niks implementatie van deze maatregel meer in de weg, zo stellen de onderzoekers.   Bron: www.ntvg.nl, door Hidde Boersma
Lees verder
Relevante nieuwsberichten