Zieke werknemers worden niet serieus genomen en hun privacy wordt op grote schaal geschonden. Zowel verzuimbureaus, arboartsen als werkgevers schuwen niet om de wet- en regelgeving met voeten te treden. Dit blijkt uit het rapport ‘Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem’ waarin de resultaten staan van het FNV-meldpunt Verzuimbegeleiding   FNV luidt de noodklok Dit blijkt uit het rapport ‘Verzuimbegeleiding: een corrupt systeem’ waarin de resultaten staan van het FNV-meldpunt Verzuimbegeleiding. De FNV luidt de noodklok en roept alle partijen op om de menselijke maat weer terug te brengen in de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers.   Onbevoegden gaan op de stoel van de bedrijfsarts zitten In totaal hebben 6.161 werknemers hun ervaringen gedeeld op het Meldpunt Verzuimbegeleiding. Bij maar liefst 73 procent heeft de contactpersoon van het verzuimbegeleidingsbedrijf naar medische informatie gevraagd. Daarnaast heeft de casemanager in 39 procent van de gevallen medisch advies gegeven over ziekte en herstel. “Schandalig!”, aldus Gea Lotterman vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten. “Alleen de bedrijfsarts mag medische informatie vragen en advies geven over het ziektebeeld en herstel. In de praktijk spelen allerlei ondeskundigen voor doktertje zodat ze werknemers onder druk kunnen zetten om weer snel aan het werk te gaan."   Vertrouwelijkheid is ver te zoeken De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt op nog meer fronten geschonden. Zo geeft ruim een vijfde van de respondenten aan dat de casemanager niet vertrouwelijk met zijn gegevens is omgegaan. En nog eens 52 procent twijfelt hierover. Een respondent meldt: “Mijn werkgever wist ineens dingen die ik hem niet had verteld.” En een ander schrijft: “De contactpersoon wekte de indruk dat hij een arboarts is, terwijl hij geen gecertificeerd arts is maar een casemanager. Het gesprek werd in het bijzijn van de werkgever gehouden, dus van vertrouwelijkheid was geen sprake.”   Wie betaalt, bepaalt Een andere misstand die boven water komt, betreft (de rol van) de bedrijfsarts/arboarts. Ondanks de wettelijke verplichting is er vaak geen toegang tot de arboarts en wordt diens onafhankelijkheid door 41 procent van de respondenten in twijfel getrokken. Lotterman: “Als arts ben je het aan je stand verplicht om je rug recht te houden en het belang van je patiënt voorop te zetten. Maar het blijkt dat de arts zijn oren teveel naar de werkgever laat hangen. In veel gevallen geldt: wie betaalt, bepaalt. Dit kan niet de bedoeling zijn geweest bij de invoering van de Wet Poortwachter.”   Aanbevelingen om de menselijke maat in ere te herstellen Uit de vaak schrijnende verhalen die werknemers op het meldpunt achterlieten, blijkt dat de menselijke maat in verzuimbegeleiding is verdwenen. “Werkgevers zetten in op de korte termijn: ze willen kosten besparen en gebruiken een repressief ziekteverzuimbeleid om hun werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen óf om ze te kunnen ontslaan”, aldus Lotterman.   De FNV wil: Voor alle werknemers - ongeacht contractvorm en/of land van herkomst - altijd toegang tot een volledig onafhankelijke, deskundige bedrijfsarts. Een onafhankelijke financiering van de bedrijfsarts is daar onlosmakelijk mee verbonden; Dat de privacyregels worden gerespecteerd en dat er streng wordt gecontroleerd op de schending hiervan door werkgevers, bedrijfsartsen en andere medici, casemanagers en verzekeraars; Scherpere wettelijke regelingen en sanctiebeleid: alleen de bedrijfsarts kan een oordeel vellen of iemand ziek is; Meer macht en mogelijkheden voor de inspectie SZW om te controleren en te sanctioneren; Meer wettelijke mogelijkheden voor werknemers om administratief verzuim aan te pakken.  
Lotterman: “We moeten er met z’n allen - dus ook werkgevers, artsen, verzuimbedrijven en politici - weer voor zorgen dat de re-integratie van zieke werknemers op een degelijke en respectvolle manier plaatsvindt. Alleen zo kunnen werknemers op een gezonde en veilige manier duurzaam inzetbaar blijven.”
  Bron: www.fnv.nl, door Joyce Mooring  
Lees verder
Relevante nieuwsberichten