Uit meldingen blijkt dat er soms fouten worden gemaakt bij het bereiden en toedienen van leuproreline-bevattende depotmedicijnen. Hierdoor werkt het medicijn mogelijk minder goed. De Nederlandse medicijnautoriteit CBG adviseert zorgverleners de instructies in de productinformatie zorgvuldig op te volgen.

Waarvoor wordt leuproreline gebruikt?

Medicijnen met leuproreline worden gebruikt voor de behandeling van prostaatkanker, borstkanker, voortijdige puberteit en aandoeningen aan het vrouwelijke voortplantingssysteem (endometriose, symptomatische uterus myomatosus). De medicijnen zijn beschikbaar als dagelijkse injecties of als depotpreparaten (implantaten, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie). Deze waarschuwing geldt niet voor de dagelijkse injecties van leuproreline.

Depotmedicijnen worden meestal als injectie gegeven. Het gaat vaak om een hogere dosering die langzaam vrij komt in het lichaam. Een patiënt hoeft daarom maar af en toe een nieuwe dosis te krijgen; bijvoorbeeld maandelijks, iedere 3 maanden of halfjaarlijks.

Informatie voor patiënten

  • U mag deze medicijnen niet zelf bereiden of injecteren. Alleen een arts of verpleegkundige met ervaring mag deze medicijnen bereiden en geven.

  • Maakt u zich zorgen over uw behandeling? Bespreek het met uw arts of apotheker.

Advies aan zorgverleners

  • Volg de instructies voor de bereiding en toediening die in de productinformatie staan, zorgvuldig op.
  • Alleen zorgprofessionals die ervaring hebben met deze procedures mogen leuproreline-bevattende depotmedicijnen bereiden en toedienen

Brief met risico-informatie

De betrokken handelsvergunninghouders hebben een gezamenlijke brief verstuurd over dit onderwerp, een zogenoemde Direct Healthcare Professional Communication (DHPC). De brief met deze belangrijke risico-informatie is in overleg met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gestuurd naar oncologen (in opleiding), urologen (in opleiding), gynaecologen (in opleiding), kinderarts-endocrinologen (in opleiding), ziekenhuisapothekers (in opleiding) en verpleegkundig specialisten en physician assistants binnen de oncologie, urologie en gynaecologie.

Het signaleren en analyseren van bijwerkingen gedurende de gehele levenscyclus van een geneesmiddel wordt geneesmiddelenbewaking of farmacovigilantie genoemd. Dit is een kerntaak van het CBG. In geval van urgente en/of belangrijke veiligheidsissues worden medische beroepsbeoefenaren door middel van een DHPC op de hoogte gebracht.


Bron: CBG-meb

Lees verder
Relevante nieuwsberichten