Ademen, iedereen doet het onbewust tussen de 8000 en 29000 keer per dag. De gewoonste zaak van de wereld. Maar zo gewoon is dat helemaal niet voor ruim 1 miljoen (!) mensen in Nederland met (chronische) Longziekten zoals Astma, COPD of Cystic Fybrosis. Mensen waarbij ademhalen niet vanzelf gaat en het lichaam geholpen moet worden met bijvoorbeeld medicatie.

Tevens zijn longziekten een belangrijke doodsoorzaak. In Nederland overleden er bijvoorbeeld in 2018 al ruim 6900 mensen met COPD als onderliggende doodsoorzaak. Per jaar worden er in Nederland ca. 85 longtransplantaties uitgevoerd verdeeld over diverse ziekenhuizen, omdat de longen zijn aangetast door genoemde longziekten.

Kortom, een interessant en actueel onderwerp als thema voor het NVFZ voorjaarssymposium, dat wordt gehouden op 21 maart 2020. Een viertal sprekers zal op deze dag vertellen over de laatste stand van zaken en ontwikkelingen bij longziekten:

  • Prof. dr. H.G.M. Heijerman, hoogleraar en hoofd afdeling longziekten van het UMC Utrecht zal de dag starten over de nieuwe ontwikkelingen en stand van zaken in de behandeling van Cystic Fibrosis.
    In deze presentatie wordt ingegaan op de nieuwe medicatie, de zogenaamde CFTR modulatoren. Hoe deze werkt, wat de effecten daarvan zijn en hoe de toekomst er mogelijk uit gaat zien voor patiënten met deze ziekte.
  • Saskia van der Schoot, longverpleegkundige werkzaam bij het ETZ in Tilburg, zal dieper ingaan op het ziektebeeld astma en COPD. Wat zijn overeenkomsten en verschillen bij deze ziektebeelden, welke nieuwe behandelinzichten zijn er en welke nieuwe  inhalatiemedicatie past daar bij?
    Hoe houd en krijg je overzicht van diverse inhalatiemedicijnen en nieuwe devices. Wat is er nodig voor een goede inhalatie demonstratie en -instructie en wat zijn daarvoor de belangrijkste aandachtspunten?
  • Inge van Ewijk, verpleegkundig specialist Longtransplantatie van het UMC Utrecht legt uit hoe het traject van longtransplantaties van voorbereiding tot nazorg in zijn werk gaat. Daarnaast gaat ze ook in op wat de farmaceutische zorg na longtransplantatie inhoudt en wat  er voor  deze groep patiënten georganiseerd is aan kwaliteitsprojecten voor farmaceutische zorg in het UMC Utrecht.
  • Edwin Brokaar poliklinisch apotheker in het Haga Ziekenhuis gaat tenslotte dieper in op de farmaceutische patiëntenzorg aan Cystic Fibrosis patiënten.  De HagaApotheek levert farmaceutische zorg aan ongeveer 200 mensen met cystic fibrosis (CF, taaislijmziekte). Edwin  vertelt hoe de HagaApotheek deze complexe zorg heeft georganiseerd en hoe de samenwerking met andere zorgverleners verloopt. Hij zal onder andere ingaan op de organisatie van intraveneuze thuisbehandelingen en de begeleiding bij gebruik van de nieuwe CFTR-modulatoren.

Daarnaast worden ervaringen van patiënten gedeeld middels korte maar ingrijpend beeldmateriaal.

Lees verder
Relevante nieuwsberichten