diane 35 Europees onderzoek Diane-35 effectief. Europees onderzoek toont aan dat artsen het acnemiddel Diane-35* (cyproteronacetaat/ ethinylestradiol) voorschrijven aan de juiste patiëntengroep en zich goed bewust zijn van het risico op trombose en de symptomen hiervan. Maatregelen uit 2013, waaronder extra waarschuwingen voor het verhoogde risico op trombose bij gebruik van Diane-35 en de trombose checklist voor artsen en gebruiksters, hebben effect gehad. Op basis van deze uitkomsten concludeert het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) dat meer maatregelen om het risico op trombose te verminderen niet nodig zijn.  
Diane-35 is geregistreerd voor de behandeling van matige tot ernstige acne en/of overmatige beharing. Hoewel Diane-35 ook werkt als anticonceptie, mogen artsen Diane-35 niet uitsluitend als anticonceptiemiddel voorschrijven.
  Evaluatie effectiviteit maatregelen Om de effectiviteit van de maatregelen uit 2013 te beoordelen, zijn op verzoek van de EMA 3 Europese studies uitgevoerd, die in 2017 zijn gepubliceerd. De studies zijn uitgevoerd in verschillende Europese landen, waaronder Nederland.   De belangrijkste bevindingen van deze Europese studies zijn:
  •  Diane-35 wordt in de meeste gevallen aan de juiste patiëntengroep voorgeschreven (84%).
  • Meer dan 90% van de voorschrijvers weet alle symptomen van trombose te benoemen.
  • Diane-35 wordt nog zelden tegelijk met een ander hormonaal anticonceptiemiddel (3%) voorgeschreven.
  *Diane-35 en generieke varianten van Diane-35   Bron± www.cbg-meb.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten