De Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) kent per 1 juli 2020 nieuwe verplichtingen binnen de zorg. Patiënten verwerven het recht op kosteloze elektronische inzage in een afschrift van het dossier en het recht op inzage in de logging.

Deze rechten moeten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de privacyverklaring van de apotheek staan. De KNMP adviseert apothekers om hun huidige privacyverklaring daarom te controleren en waar nodig per 1 juli aan te vullen met de nieuwe elektronische patiëntenrechten.

Uitgesteld

Niet alle eerder aangekondigde nieuwe verplichtingen van de Wabvpz treden per 1 juli in werking. Zo zouden zorginstellingen volgens de Wabvpz per 1 juli over gespecificeerde toestemming van de patiënt moet beschikken om medische gegevens beschikbaar te mogen stellen via het elektronische uitwisselingssysteem. Voormalig minister Bruins (VWS) heeft echter aangegeven dat de invoering van deze nieuwe verplichting per 1 juli niet haalbaar is. De verplichting van de zorginstelling om een registratie bij te houden van de door patiënten verleende toestemming en het tijdstip waarop toestemming is gegeven, treedt hierdoor ook later dan 1 juli in werking.

Meer informatie

Apothekers met vragen over de verplichtingen die voortvloeien uit de Wabvpz, kunnen contact opnemen met de afdeling juridische zaken van de KNMP via juridischezaken@knmp.nl.

Voor meer informatie over (elektronisch) inzage verlenen, zie avghelpdeskzorg.nl

Bekijk ook de informatie over wetgeving bij informatieveiligheid en privacy op KNMP.nl

Over de Wabvpz

Registratie van medische gegevens in papieren dossiers maakte de afgelopen jaren steeds meer plaats voor registratie via elektronische dossiers. Hiermee nam de uitwisseling van medische gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem toe; dit echter zonder wetgeving die hier specifiek op was toegesneden. Zodoende is de Wabvpz in werking getreden. De Wabvpz geldt in aanvulling op de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de AVG.


Bron: KNMP

Lees verder
Relevante nieuwsberichten