antobiotica 3Er is weinig zicht op het profylactisch gebruik van antibiotica in ziekenhuizen. Het is niet duidelijk hoe vaak antibiotica preventief wordt voorgeschreven, of de toepassing op de juiste manier gebeurt en of er behandelingen plaatsvinden die niet effectief zijn. Dat stelt de Gezondheidsraad in een advies aan minister Schippers van VWS.   De Gezondheidsraad noemt als voorbeeld het gebruik van antibiotica om een bacteriële infectie als gevolg van mechanische beademing te voorkomen. Zelfs binnen de onderzoekscommissie van de Gezondheidsraad werd er verschillend gedacht over de overleving van patiënten op de ic door profylactisch gebruik van antibiotica. Een deel van de commissie vindt dat er te weinig bewijs is, terwijl een ander deel meent dat een significante reductie van sterfte voldoende overtuigend is aangetoond.  
Ook verschillen de meningen over het risico op een toename van resistente micro-organismen. Als preventie bij mechanische beademing wordt echter een type antibiotica gebruikt dat ook geldt als laatste redmiddel bij het behandelen van infecties door multiresistente bacteriën.
  Volgens de Gezondheidsraad moet er in ziekenhuizen meer aandacht komen voor profylactisch gebruik van antibiotica en voor betere naleving van de richtlijnen voor antibioticagebruik. Daarnaast zou het profylactische gebruik van antibiotica moeten worden geregistreerd om het inzicht te vergroten en het gebruik beter te bewaken. Op dit moment wordt wél het gebruik van antibiotica geregistreerd, maar wordt geen onderscheid gemaakt tussen het gebruik voor therapeutische of preventieve doeleinden.   Bron: www.medischcontact.artsennet.nl, door Simone Paauw
Lees verder
Relevante nieuwsberichten