bedrijfsartsEen juridische vraag 'Ik ben ziek thuis. Na een bezoek aan de bedrijfsarts heeft hij medische informatie over mijn beperkingen doorgegeven aan mijn werkgever. Mag dat?'   Antwoord: Nee, een bedrijfsarts mag geen medische informatie verstrekken aan je werkgever. We zullen dit toelichten.   Beroepsgeheim Een bedrijfsarts is gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat hij geen medische informatie mag doorspelen aan je werkgever. Het beroepsgeheim houdt echter meer in dan een verbod op het verstrekken van deze informatie. We zetten daarom op een rijtje welke informatie een bedrijfsarts wel en niet aan je werkgever mag doorgeven.     De enige informatie die een bedrijfsarts mag doorgeven aan je werkgever zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor je re-integratie of begeleiding. De volgende gegevens mogen dus verstrekt worden: - de werkzaamheden die je wel of niet meer kunt uitvoeren; - de verwachte duur van je afwezigheid door ziekte; - de mate waarin je arbeidsongeschikt bent; - eventuele aanpassingen of voorzieningen die je werkgever voor je re-integratie moet treffen.     De volgende informatie is strikt vertrouwelijk en mag niet door de bedrijfsarts verstrekt worden: - de diagnose en naam van de ziekte; - informatie over specifieke klachten of pijnklachten; - eigen waarnemingen van de bedrijfsarts over je geestelijke en lichamelijke toestand; - informatie over therapieën die je volgt; - afspraken met (andere) artsen, fysiotherapeuten of psychologen; - overige omstandigheden die de bedrijfsarts hoort zoals relatieproblemen of problemen uit het verleden.   Bron: www.jurofoon.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten