Werkgevers investeren nog steeds in opleidingen voor hun medewerkers.   Volgens Judith Semeijn, hoofddocent en onderzoeker aan de Open Universiteit, is daarbij wel een kanttekening te plaatsen. Werkgevers kiezen niet meer voor het opleiden om het opleiden maar vooral om het zinnige of nuttige er van.  
Werkgevers kijken verder dan hun eigen organisatie als ze kiezen voor opleidingen. Er is meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van personeel. Ook worden onderwerpen als jobcrafting en loopbaanplanning in workshops geplaatst.
  De opleidingen die de meeste werkgevers kiezen voor hun werknemers hebben betrekking op het omgaan met veranderingen. Te denken valt aan nieuwe vormen van leiderschap, nieuwe arbeidsrelaties en duurzaamheid. De meeste cursussen worden gevolgd door werknemers tussen de 35 en 45 jaar, maar ook oudere werknemers blijven komen. Een leven lang leren blijft hier een motto, omdat ouderen langer door moeten werken.   Bron: www.profnews.nl, gebaseerd op PW|De Gids
Lees verder
Relevante nieuwsberichten