xgeva Op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wordt bericht over het risico op botbeschadiging -osteonecrose- van de kaak (ONK) bij gebruik van denosumab (Xgeva®). Denosumab (Xgeva®) remt de botafbraak en versterkt hierdoor de botten. Xgeva® wordt voorgeschreven aan patiënten met botproblemen door uitzaaiingen van kanker in de botten.   In een brief van de fabrikant wordt aangegeven dat er vanaf nu een contra-indicatie voor Xgeva® is bij patiënten, die wonden hebben na kaak- of mondchirurgie. Bij behandeling van deze patiënten met dit middel is er meer kans op het ontstaan van botbeschadiging in de kaak op de plaats van de wond. Deze informatie wordt toegevoegd aan de bijsluiter en de productinformatie voor arts en apotheker (SmPC).  
Het is belangrijk dat patiënten voor én tijdens de behandeling met denosumab hun gebit goed in de gaten houden. Daarom krijgen ze naast de bijsluiter ook een herinneringskaart. Deze kaart geeft informatie en tips om het risico op ONK te verminderen. De herinneringskaart wordt ook gegeven aan gebruikers van een ander geneesmiddel met denosumab: Prolia®.
  Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe vierentwintig meldingen van ONK bij Xgeva® ontvangen. Deze waren allen gemeld door de registratiehouder. Bij gebruik van denosumab voor osteoporose en prostaatkanker (Prolia®) zijn er tot nu toe 6 meldingen van ONK gedaan.   Bron: www.lareb.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten