Zeven farmaceutische bedrijven wijzen in een brief, een zogenaamde Health Care Professional Communication (DHPC), op het gevaar van onopzettelijke blootstelling aan fentanylpleisters. Dit veiligheidsprobleem is niet nieuw.
Toch komt accidentele blootstelling voor, in enkele gevallen met fatale afloop.
In al deze gevallen ging het om kinderen. De farmaceuten roepen daarom artsen en apothekers op om patiënten en verzorgenden de volgende instructies te geven.
  • Fentanylpleisters die per ongeluk op een verkeerde plaats worden geplakt, moeten direct worden verwijderd.
  • De bevestigingsplaats van de pleister moet zorgvuldig worden gekozen om te voorkomen dat de pleister per ongeluk door kinderen kan worden ingeslikt.
  • Er moet worden gecontroleerd of de pleister goed vastzit.
  • Gebruikte pleisters moeten worden dubbelgevouwen met de klevende kant naar binnen en op een veilige manier worden weggegooid.
Volgens de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van het EMA heeft het onopvallende uiterlijk van de fentanylpleister mogelijk meegespeeld bij de fatale gevallen. Daarom heeft de PRAC de fabrikanten aangeraden om de zichtbaarheid van de pleisters te vergroten.
Transdermaal fentanyl wordt bij volwassenen gebruikt voor chronische ernstige pijn waarbij opioïden vereist zijn en andere middelen of toedieningsvormen niet bruikbaar zijn. De pleisters worden gebruikt bij kinderen vanaf twee jaar met ernstige pijn die al eerder met opioïde analgetica zijn behandeld. Bron: www.pw.nl
Lees verder
Relevante nieuwsberichten