Kwaliteit, continue (verbeter) proces !

Bereiden, logistiek en kwaliteit zijn onmisbare pijlers binnen de ziekenhuisfarmacie. Met dit symposium wil de NVFZ speciaal stilstaan bij medewerkers van de ziekenhuisapotheek die een taak hebben bij het bereiden, het opslaan en het distribueren van geneesmiddelen of een ondersteunende rol hebben binnen de ziekenhuisfarmacie. We hopen dan ook dat apothekersassistenten, farmaceutisch en/of logistiek medewerkers en kwaliteitsmedewerkers hierin een uitdaging zien om dit symposium te bezoeken. De rode draad tijdens de 4 lezingen is kwaliteitsverbetering waarbij de sprekers is gevraagd om een interactieve presentatie met de aanwezigen. Daarnaast is er ruim de gelegenheid om verschillende stands te bezoeken en elkaar te ontmoeten en contacten te leggen.

Uiteenlopende presentaties door specialisten

Er worden door ziekenhuisapothekers uiteenlopende presentaties gehouden. De onderwerpen zijn:

  • Op voorraad bereiden van VTGM (voor toediening gereed maken) van geneesmiddelen die in injectiespuiten met een Smartfiller worden uitgevuld. Het gehele proces van voorbereiden, testen, valideren en bereiden gepresenteerd door Kirsten Schimmel, ziekenhuisapotheker bereidingen LUMC.
  • Els Koomen, ziekenhuisapotheker QA/QP LUMC, geeft handvaten hoe praktisch om te gaan met de nieuwe richtlijnen die dit jaar van kracht zijn geworden bij het distribueren (en documenteren) van medicijnen, Good Distribution Practice.
  • Medicijnen die op voorraad worden bereid dienen door een gekwalificeerd persoon (Qualified Person QP) te worden vrijgegeven. Wat is er allemaal nodig om dit verantwoord te kunnen doen en om te gaan met de verschillende belangen binnen de organisatie. Degene die het hebben bereid maar ook de afdeling die staat te wachten om de voorraad aan te vullen omdat die bijna op is. Deze lezing wordt verzorgd door QP Roel Bouwman van Apotheek Haagse Ziekenhuizen.
  • Wat is er in de afgelopen 25 jaar in de ziekenhuisfarmacie veranderd en hoe ziet de toekomst eruit? Omdat dit het 25e (jubileum) symposium van de NVFZ is gaat Theo van der Steen namens onze beroepsorganisatie samen met Frits Boom, ziekenhuisapotheker Zaans Medisch Centrum, ons verrassen met oude verhalen begeleid met foto’s en filmpjes.

De kosten

De kosten voor het deelnemen aan dit symposium voor NFVZ leden is: € 40,00 per persoon. Voor niet leden is het € 70,00 p.p., indien u echter lid wordt van de NVFZ dan is de bijdrage € 40,00 en u betaald pas vanaf 2015 uw lidmaatschapsbijdrage.

Aanmelden

In september volgt de uitnodiging om u aan te melden. Voor meer informatie kan u contact opnemen met André Rupert, telefoon 074 2903282 of per e-mail a.rupert@zgt.nl