Spillage_bakSpillage, wat een verloren tijd en .. geld.

  Veel verschillende factoren kunnen van invloed zijn op spillage in een proces. Er zijn vier presentaties waarbij vanuit verschillende invalshoeken hierbij zal worden stilgestaan. Er zijn wederom verschillende stands aanwezig en er is na het inschrijven, tijdens de pauze en de lunch gelegenheid om elkaar te ontmoeten en contacten te leggen.  

Het programma voor deze dag is als volgt:

  9.30 – 10.30 Inschrijven en bezoek stands   10.30 – 11.15 Handelen of bereiden; wat doet het er toe, door Derk Allersma, ziekenhuisapotheker en hoofd bereidingen UMCG. Tussen het voor toediening gereed maken op de afdeling in het ziekenhuis van één infuus en een aseptische bereiding van een charge van 10.000 ampullen zit een wereld van verschil. De patiënt is zich dat waarschijnlijk niet bewust, die rekent er op dat wanneer hij/zij een injectie of infuus krijgt dat dat “baat en niet schaadt”. In de presentatie wordt uitgelegd wat dat verschil is vanuit het perspectief van de bereiding, wat dat betekent voor de kwaliteitsaspecten, wat de arts/verpleging er van merkt en wat het betekent voor de patiënt.   11.30– 12.15 Microbiologische monitoring: Kwaliteit inzichtelijk gemaakt, door Milenko Pavičić van Pavičić Pharmaceutical Microbiology, hij is farmaceutisch microbioloog, trainer en coach. Bij aseptische handelingen wordt vereist om microbiologische monitoring uit te voeren om te bepalen of microbiologische besmettingsrisico’s onder controle zijn. Milenko zal in zijn presentatie bespreken hoe invulling gegeven kan worden aan het monitoring-programma en welke acties nodig en zinvol zijn als er afwijkingen zijn.   12.30 – 13.30   Lunch en gelegenheid bezoek stands   13.30 – 14.15 Koele keten van bereiden tot en met transport, door Bas Guijs, werkzaam als business unit manager bij Blanken controls. Tijdens bereiden, opslag en transport van medicijnen is het van belang dat o.a. temperatuur en luchtvochtigheid wordt geregistreerd en bewaakt. Hoe dit praktisch te organiseren en op welke wijze adequaat afwijkingen melden en opvolgen.   14.30– 15.15 Oost, west, gesloten best, door Oscar Breukels, ziekenhuisapotheker Meander medisch centrum te Amersfoort. Er worden twee losstaande onderwerpen besproken. Allereerst wordt er ingegaan op het proces van het toedienen van parenterale medicatie in de thuissituatie en welke rol de ziekenhuisapotheek hierin kan spelen. Als tweede onderwerp komt de zin/onzin van toepassing van gesloten transfersystemen aan bod bij het Voor Toediening Gereed Maken (VTGM) van (dure) oncologische parenterale geneesmiddelen in relatie tot hergebruik van deze geneesmiddelen   15.15 – 15.30    Afsluiting   Het symposium wordt voor gehouden bij de Unie, Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg. Vooraf en tijdens de pauze is er ruime gelegenheid tot het bezoeken van de standhouders. Bij de Unie is ruime gratis parkeergelegenheid en ligt op 10 minuten lopen van het station.  

Kosten

De kosten voor het symposium zijn voor leden NVFZ: € 40,00, inclusief lunch. Niet-leden betalen € 70,00. Wanneer iemand zich bij de inschrijving direct aanmeld als lid van de NVFZ betaald men het leden deel. De contributie voor de NVFZ (60 euro) wordt in 2017 betaald. Over de rest van 2016 behoeft geen contributie betaald te worden.  

Inschrijven

Er kan niet meer worden ingeschreven. De inschrijfvolgorde wordt bepaald door de volgorde van binnenkomst van de betaling. Er kunnen maximaal 200 personen deelnemen schrijf je dus snel in.     Inschrijfgeld overmaken op rekening NL 33 INGB 0002 6512 12 t.n.v.    Penningmeester NVFZ Son en Breugel o.v.v.    betalingskenmerk: 5 november 2016 + Naam van inschrijving  
Voor vragen kunt u contact opnemen met André Rupert (a.rupert@zgt.nl of 088-7083282).