Medicatieveiligheid en dataveiligheid zijn onderwerpen waar veel aandacht voor bestaat in de media. Maar hoe zorg je er nu voor dat je deze onderwerpen in je kwaliteitssysteem kunt inbedden.

De opzet van je kwaliteitssysteem wil je zo praktisch mogelijk houden maar wel zodanig dat het werkbaar blijft en de gegevens goed beschermd zijn. Voorbeelden hiervan zullen in vier presentaties worden behandeld.

Daarnaast is er volop de gelegenheid om na de registratie, tijdens de pauze en de lunch de informatiemarkt te bezoeken, elkaar te ontmoeten en contacten te leggen.

Janine vd Linden (Radboudumc) zal je meenemen in wat data-integriteit is en hoe je de data-integriteit in de praktijk kunt toepassen.  Het blijft 'lastig' om richtlijnen die over het algemeen 'theoretisch' zijn te vertalen naar een werkbare praktijk. Janine heeft in het Radboudumc een TOP-5 gemaakt van veel voorkomende integriteits-kwesties. Hoe tot de TOP-5 gekomen is, en hoe deze aangepakt is, zal ze uitgebreid bij stil staan.

Pieter Helmons (ziekenhuisapotheker St Jansdal) zal zijn presentatie richten op het inrichten van het EPD zodat medicatiefouten geëlimineerd worden. Er wordt toegespitst op het voorschrijven en toedienen want hier worden de meeste fouten in gemaakt. Dit zal aan de hand van 2 casuïstiek gedaan worden, waarbij na iedere casus de groep in groepjes wordt verdeeld om voor de casus/ probleemstelling een oplossing te bedenken en te presenteren. Daarna wordt de groep weer bijeengebracht en de toegepaste oplossing (zoals in het St Jansdal is uitgevoerd) gepresenteerd door Pieter. 

Frans Moss, Advocaat en data protection officer van de KNMP, gaat in op het belang van goede bescherming van persoonsgegevens in de zorg, datalekken, de gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG) en daarmee samenhangende wet -en regelgeving voor de praktijk. Privacy, gegevensbescherming en datalekken: elke dag is er wel wat aan de hand. Ook in de zorg. Dat heeft ook alles met kwaliteit te maken.

Marjo Jansen (OLVG) zal met name ingaan op de werkcultuur rondom het thema medicatieveiligheid. Zij geeft aan: ‘je kunt systemen en processen nog zo goed inrichten, maar je bent afhankelijk van mensen die daarmee werken. Zij dienen bewust te zijn van de fouten die gemaakt kunnen worden en hoe je hier mee om kunt gaan’. Ook zij zal aan de hand van casuïstiek het thema sprekend maken. 

Programma:

09:15 -10:00

Welkom, registratie en bezoek informatiemarkt

10:00-10:15

Start en opening door de dagvoorzitter

10:15-11:00

Data-integriteit in de dagelijkse praktijk gebracht
Door: Janine vd Linden, lead QP Radboudumc

11:00-11:30

Koffiepauze en bezoek informatiemarkt

11:30-13:00

Making it easy to do it right... Een oefening in procesdenken, automatisering en je verplaatsen in een ander...
Door: Pieter Helmons, ziekenhuisapotheker St Jansdal Ziekenhuis

Aansluitend lunch en mogelijkheid voor bezoek informatiemarkt

14:15-15:00

Gegevensbescherming en het melden van datalekken
Door: Frans Moss; advocaat, compliance en data protection officer KNMP

15:00-15:45

Hoe creëer je een goede veiligheidscultuur zodat medicatiefouten voorkomen kunnen worden
Door: Marjo Janssen, ziekenhuisapotheker OLVG

15:45 -16:00

Afsluiting 

(Tijden en volgorde van sprekers kan nog wijzigen)


Ben je geïnteresseerd, wacht dan niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt! De inschrijvingen zijn inmiddels geopend. 

Via de volgende link komt u direct bij de inschrijving uit: https://nvfz.nl/symposia/item/medicatie-en-data-veiligheid-een-constante-uitdaging