Beroepscode Apothekersassistent

De beroepscode is een leidraad voor alle apothekersassistenten, MBO of HBO opgeleid, om te handelen als zorgprofessional en richt zich in het bijzonder op de relatie tussen de apothekersassistent en de patiënt en op de relatie tussen de apothekersassistent en collega’s en andere zorgverleners.

Een beroepscode is een leidraad bij de houding, het handelen en bij het gedrag tijdens de uitoefening van het beroep van apothekersassistent en wordt ondersteund door de beide beroepsverenigingen NVFZ  en Optima Farma.

Beroepscode-AA-brochure-lr-2022.pdf

 

Beroeps Competentie Profiel (BCP)

“Bij de ontwikkeling van het nieuwe beroepscompetentieprofiel zijn vanuit de openbare en ziekenhuis farmacie beroepsbeoefenaren en inhoudsdeskundigen nauw betrokken geweest.

Met de aanstelling van een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de VZA, ASKA, NVZA, FNV en CNV Zorg & Welzijn hebben de SBA en het CINOP ervoor gezorgd dat het profiel beantwoordt aan de eisen van de legitimerende partijen.

Het resultaat is een breed gedragen beroepscompetentieprofiel voor apothekersassistenten in alle werkvelden waarin zij werkzaam zijn”

Beroepscompetentieprofiel BCP apothekersassistenten 2019.pdf


Kwaliteitsdossier apo-ass. (KD)

 “Het kwalificatiedossier voor het middelbaar beroepsonderwijs geeft weer wat de beginnend beroepsbeoefenaar moet kennen en kunnen aan het einde van de mbo-opleiding.

 Dit kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen voor één of meerdere mbo-beroepen en bestaat uit:

  1. Het basisdeel (B), dat gevormd wordt door:

a. De beroeps specifieke onderdelen.

Dit betreft gemeenschappelijke kerntaken en werkprocessen voor het gehele kwalificatie - dossier.

 

b. De generieke onderdelen.

De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd.

Het betreft de onderdelen: Nederlandse taal; rekenen; loopbaan en burgerschap; en voor zover het niveau 4 betreft: Engels.

 

  1. Het profieldeel (P).

Profielen bestaan uit kerntaken (K) en werkprocessen (W) waarop de kwalificaties in dit kwalificatiedossier van elkaar verschillen.

De beroepsopleiding in het mbo is gebaseerd op een kwalificatie en één of meer keuzedelen (D).

Keuzedelen hebben tot doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of verbreding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een vervolgopleiding.

De beschikbare keuzedelen voor dit kwalificatiedossier zijn te vinden op www.s-bb.nl/keuzedelen.

Op deze website staat ook een overzicht met alle keuzedelen gekoppeld aan kwalificaties.”

2020_nieuw_kd_apothekersassistent.pdf