Alzheimermedicijn aducanumab niet toegelaten in Europa

Het Alzheimergeneesmiddel Aduhelm (aducanumab) krijgt geen handelsvergunning voor Europa omdat de studies niet genoeg gunstige effecten laten zien.

Ministerie van VWS en expertisecentrum waarschuwen apothekers voor kwetsbaarheid in computersoftware

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Z-CERT, het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg, waarschuwen apothekers en andere zorgaanbieders voor een ernstige kwetsbaarheid in de veelgebruikte computersoftware ‘Apache Log4j’.

KNMP: ter hand stellen ivermectine als coronamedicijn is ongewenst en schadelijk

De terhandstelling van het anti-schurftmiddel ivermectine als coronamedicijn door apothekers is ongewenst en schadelijk. Dit stelt de KNMP.

Verslag webinar "Medicatieverificatie".

Emilie Gieling, Ziekenhuisapotheker-Klinisch farmacoloog bij het UMC Utrecht, vertelde hoe het UMC Utrecht de medicatieverificatie bij klinische opname en ontslag van patiënten heeft ingericht. Victor Huiskes, Apotheker St.-Maartenskliniek Nijmegen vertelde hoe de Sint Maartenskliniek online medicatieverificatie door poliklinische patiënten heeft georganiseerd.

Webinar "Medicatieverificatie".

Emilie Gieling, ziekenhuisapotheker in het UMC Utrecht, zal vertellen hoe het UMC Utrecht medicatieverificatie bij klinische opname en ontslag heeft ingericht. Victor Huiskes, poliklinisch apotheker bij de Sint Maartenskliniek, neemt ons mee in hoe de Sint Maartenskliniek online medicatieverificatie door poliklinische patiënten heeft georganiseerd.

Farmaceutisch Consulent maakt uitbreiding taken apotheek mogelijk

Tamara Köhler deed jarenlang onderzoek naar de toegevoegde waarde en de rolontwikkeling van de farmaceutisch consulent in de apotheek.