Webinar

Op 4 juni a.s. van 19:00 tot 21:00 uur wordt een webinar georganiseerd over omgaan met agressie in de zorg door SCEM. In deze training leert u op een systematische manier om te gaan met agressie, met een zakkaartje om het stappenplan snel na te kunnen slaan.

Koninklijke onderscheiding voor onze oud voorzitter Theo van der Steen

Het heeft de Koning behaagd om Dhr. vd Steen te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij verschillende verenigingen.

-

In het LUMC is ervoor gekozen om de werkzaamheden voornamelijk te richten op het voor toediening gereed maken van medicatie op drie locaties binnen het ziekenhuis. Elke dag is er een groep van tussen de tien en twaalf apothekers assistenten (de totale groep bestaat uit bijna 25 assistenten) die verdeeld over deze drie locaties met hun werk de verplegende teams van zeven afdelingen ondersteunen.

-

Werk je als QA/Kwaliteitsfunctionaris met de GMP richtlijnen en kom je nog handvatten tekort? Dan is deze opleiding misschien wel iets voor jou; ‘‘kijk voor actuele startdata en tijden op de website: Kwalificatie & Validatie Engineer’’.

NVZA bestaat 95 jaar

De NVZA bestaat 95 jaar! Bekijk hier de lustrum video en zie de gehele interessante reis van toen tot en met nu in de kwaliteit van zorg. Namens de NVFZ willen wij graag de NVZA feliciteren met dit lustrum.

Algemene Ledenvergadering 2024

Voor alle collega's en leden van de NVFZ, nodigen wij je uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NVFZ. Datum: 25 april 2024 Locatie: De Unie te Culemborg (Multatulilaan 12, 4103NM Culemborg) Tijd: van 17.00 uur – 18:00 uur Agenda ALV: Opening Vaststellen agenda Notulen van ALV 30 maart 2023 Actualiteiten bestuur (jaarverslag 2023, jaarplan 2024) Financieel overzicht 2023 en begroting 2024 Actualiteiten commissies W.v.t.t.k. Aanmelden voor de AVL kan via de website: www.nvfz.nl/agenda Na aanmelding kunnen de notulen van de algemene leden vergadering van 2023, het financieel overzicht 2023 en de begroting 2024 worden aangevraagd bij Theo van de Steen, via info@nvfz.nl. Graag tot 25 april 2024. Met vriendelijke groet namens het bestuur, Lotte Paalvast-Spijkers, voorzitter