Verkenning vaccinatiestelsel: ‘Kansen missen door geen vaccins aan te bieden via apotheken’

In publieke vaccinatieprogramma's worden 'kansen gemist door geen vaccins aan te bieden via apotheken.' Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een verkenning naar het Nederlandse vaccinatiestelsel.

Minister pleit voor verplichte waarschuwingstekst op producten met sint-janskruid

Minister Van Ark (Medische Zorg) wil waarschuwingsteksten op producten met sint-janskruid verplicht stellen. Dat schrijft de bewindspersoon in een reactie op een RIVM-rapport over kruidenpreparaten met sint-janskruid.

GGD-en verbeteren informatie-uitwisseling met apotheken over PrEP-verstrekking

GGD-en hebben op verzoek van minister Van Ark (Medische Zorg) aangegeven de informatie-uitwisseling over de verstrekking van PrEP (pre-expositie profylaxe) verbeteren. Dat schrijft de bewindspersoon in brief aan de Tweede Kamer.

FMD: 75 procent onterechte alerts te wijten aan scannerproblemen

Problemen met scanners zorgen voor 75 procent van de onterechte Falsified Medicines Directive-alerts (FMD). Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) naar de oorzaak van het hoge aantal alerts. In vergelijking met andere Europese landen is het aantal alerts in Nederland hoog te noemen: 0,4 procent versus 2 procent. Het is van belang om het grote aantal onnodige alerts te verlagen, zodat alleen alerts van vermoedelijk vervalste geneesmiddelen overblijven.

Minister Van Ark informeert Kamer over GVS-herziening per 2023

Minister Van Ark (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de inwerkingtreding van de zogeheten modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) per 1 januari 2023. In deze brief van 18 december 2020 staat dat het ministerie van VWS met apothekers en anderen in gesprek gaat over het wisselen van geneesmiddelen, de uitwerking van ‘medische noodzaak’, het beperken van administratieve lasten en de voorlichting richting patiënten.

KNMP: terughoudendheid geboden bij omzetten van patiënten die Fiasp gebruiken

De KNMP roept apothekers op om patiënten die Fiasp gebruiken niet zonder meer over te zetten op Novorapid of de biosimilar insuline aspart.