FMD: 75 procent onterechte alerts te wijten aan scannerproblemen

Problemen met scanners zorgen voor 75 procent van de onterechte Falsified Medicines Directive-alerts (FMD). Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO) naar de oorzaak van het hoge aantal alerts. In vergelijking met andere Europese landen is het aantal alerts in Nederland hoog te noemen: 0,4 procent versus 2 procent. Het is van belang om het grote aantal onnodige alerts te verlagen, zodat alleen alerts van vermoedelijk vervalste geneesmiddelen overblijven.

Minister Van Ark informeert Kamer over GVS-herziening per 2023

Minister Van Ark (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de inwerkingtreding van de zogeheten modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) per 1 januari 2023. In deze brief van 18 december 2020 staat dat het ministerie van VWS met apothekers en anderen in gesprek gaat over het wisselen van geneesmiddelen, de uitwerking van ‘medische noodzaak’, het beperken van administratieve lasten en de voorlichting richting patiënten.

KNMP: terughoudendheid geboden bij omzetten van patiënten die Fiasp gebruiken

De KNMP roept apothekers op om patiënten die Fiasp gebruiken niet zonder meer over te zetten op Novorapid of de biosimilar insuline aspart.

Wereldwijde terugroepactie antibioticum Zerbaxa

Van het antibioticum Zerbaxa (ceftolozaan/tazobactam) 1 g/0,5 g poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie, is een aantal partijen niet steriel. Vijf ervan blijken besmet met een bacterie. Dit blijkt uit onderzoek van de fabrikant. De betreffende partijen zijn niet op de markt gebracht. Het onderzoek naar de bron van de besmetting loopt nog. Uit voorzorg heeft de fabrikant, in overleg met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), besloten alle andere partijen terug te roepen op apotheekniveau. De productie is tijdelijk stopgezet. Zerbaxa wordt gebruikt bij volwassenen voor de behandeling van gecompliceerde infecties in de buik, de nieren en urinewegen en een infectie van de longen (pneumonie).

Column 'Over medicijnen': Hoe veilig zijn de coronavaccins?

De coronavaccins beheersen momenteel alle krantenkoppen. Ze zijn in een vergevorderd stadium van onderzoek en liggen ter beoordeling bij medicijnautoriteiten wereldwijd.

Eerste coronavaccin goedgekeurd voor Nederland en Europa

Het eerste vaccin tegen COVID-19 is vandaag, onder voorwaarden, goedgekeurd. Het gaat om het mRNA-vaccin van Pfizer/BioNTech, genaamd Comirnaty. Het Europese geneesmiddelenbeoordelingscomité van het EMA heeft vandaag een positief advies gegeven.