Aanmelden voor NVFZ-symposia

Aanpassing van het betaalbeleid voor aanmeldingen NVFZ Symposia

Aankondiging NVFZ symposium K&V

Medicatieveiligheid en dataveiligheid zijn onderwerpen waar veel aandacht voor bestaat in de media. Maar hoe zorg je er nu voor dat je deze onderwerpen in je kwaliteitssysteem kunt inbedden. De opzet van je kwaliteitssysteem wil je zo praktisch mogelijk houden maar wel zodanig dat het werkbaar blijft en de gegevens goed beschermd zijn. Voorbeelden hiervan zullen in vier presentaties worden behandeld.

Aankondiging NVFZ-symposium

Ademen, iedereen doet het onbewust tussen de 8000 en 29000 keer per dag. De gewoonste zaak van de wereld. Maar zo gewoon is dat helemaal niet voor ruim 1 miljoen (!) mensen in Nederland met (chronische) Longziekten zoals Astma, COPD of Cystic Fybrosis. Mensen waarbij ademhalen niet vanzelf gaat en het lichaam geholpen moet worden met bijvoorbeeld medicatie.

Verzoek - verzameling neusdruppel pipetflesjes

Bijzonder verzoek van Marck - kun jij hem helpen zijn verzameling weer op te bouwen?

Onderzoek Fraudebestrijding of belangenbehartiging?

Illegale medicijnen bedreigen de volksgezondheid en dus heeft de EU een ‘fantastisch systeem’ opgetuigd om vervalsingen te traceren. Maar gaat het wel echt om de patiëntenbelangen?

Wat doen antistoffen tijdens een RS-virusinfectie?

Vaccins tegen het RS respiratoir syncytieel -virus moeten niet alleen véél antistoffen tegen het virus opwekken om goed te beschermen.