Minder patiënten kregen vorig jaar medicijn voorgeschreven

Minder patiënten kregen in 2020 geneesmiddelen voorgeschreven van de huisarts, vooral kinderen en jongeren.

Nieuwe ontstekingsremmers verhogen kans op schimmelinfectie

Nieuwe ontstekingsremmers, zoals secukinumab, ixekizumab en brodalumab, verhogen de kans op een infectie van mondholte, keelholte of slokdarm met de schimmel Candida met een factor tien tot dertig.

Alzheimermedicijn aducanumab niet toegelaten in Europa

Het Alzheimergeneesmiddel Aduhelm (aducanumab) krijgt geen handelsvergunning voor Europa omdat de studies niet genoeg gunstige effecten laten zien.

Ministerie van VWS en expertisecentrum waarschuwen apothekers voor kwetsbaarheid in computersoftware

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Z-CERT, het expertisecentrum voor cybersecurity in de zorg, waarschuwen apothekers en andere zorgaanbieders voor een ernstige kwetsbaarheid in de veelgebruikte computersoftware ‘Apache Log4j’.

KNMP: ter hand stellen ivermectine als coronamedicijn is ongewenst en schadelijk

De terhandstelling van het anti-schurftmiddel ivermectine als coronamedicijn door apothekers is ongewenst en schadelijk. Dit stelt de KNMP.

Verslag webinar "Medicatieverificatie".

Emilie Gieling, Ziekenhuisapotheker-Klinisch farmacoloog bij het UMC Utrecht, vertelde hoe het UMC Utrecht de medicatieverificatie bij klinische opname en ontslag van patiënten heeft ingericht. Victor Huiskes, Apotheker St.-Maartenskliniek Nijmegen vertelde hoe de Sint Maartenskliniek online medicatieverificatie door poliklinische patiënten heeft georganiseerd.