Nederlandse verzekeraars financieel stabiel ondanks dalende winsten

De ontwikkelingen van de laatste jaren – COVID-19, de oorlog in de Oekraïne, hoge inflatie – hadden een aanzienlijke impact op de inkomsten en uitgaven van de vijf grootste Nederlandse verzekeraars: Achmea, ASR, Aegon, Athora en Nationale-Nederlanden.

Artikel UA

Wij zijn Anouk en Ditta en beiden werkzaam als Senior Functioneel Beheerder binnen de afdeling Farmacie van het Dijklander Ziekenhuis. We zijn beiden onze loopbaan gestart als apothekersassistenten en doorgegroeid naar onze huidige functie.

Artikel UA

Mijn avontuur in de farmaciewereld begon toen ik in 1994 mijn diploma Apothekersassistent behaalde. Na een aantal maanden in de openbare farmacie, raakte ik werkloos en solliciteerde ik bij de ziekenhuis apotheek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden. Ik zou voor een jaar iemand vervangen die op wereldreis ging.

Weinig contracten gesloten tussen zorgaanbieders en verzekeraars: ‘grimmige sfeer’ bij onderhandelingen

Verzekeraars en zorgaanbieders hebben nog maar weinig contracten gesloten met elkaar, vergeleken met andere jaren. Ziekenhuizen en andere aanbieders hekelen de lage inflatiecorrectie die verzekeraars bieden en sommige overwegen contracten dan maar niet te tekenen.

CBG start met verlenen toestemming voor tijdelijk afwijkende verpakkingen

Handelsvergunninghouders die bij een medicijntekort een medicijn tijdelijk in een andere verpakking willen leveren, hebben vanaf 1 januari 2023 toestemming nodig van het CBG.

Vertel jouw verhaal wat op de werkvloer gebeurt

Wat er in de ziekenhuisapotheek allemaal gebeurt weet niemand. Vertel wat er bij jou op de werkvloer gebeurt in de ziekenhuisapotheek of achter de balie van de poliklinische apotheek.